top of page

КОРИСТУВАЦЬКА УГОДА

Сайт https://www.gparfums.com(далі - «gparfums.com») надає послуги на умовах, описаних у цьому документі. Угода може бути змінена без попереднього повідомлення.  Моментом укладання цього користувальницької угоди є момент будь-якої взаємодії користувача (продавця), покупця (будь-який користувач всесвітньої мережі Інтернет, який має бажання придбати товари / послуги на Порталі) з Порталом. Справжнім користувачі та покупці підтверджують свою згоду зі всіма умовами цієї угоди про використання.

Терміни, що вживаються в даній Угоді:
Адміністрація-адміністрація веб-сайту gparfums.com
Сайт-сайт інтернет-платформи gparfums.com, включаючи всі веб-сторінки.
Угода-дана користувацька угода.
Продавець — юридична особа, яка розміщує на Сайті інформацію про реалізовані товари / послуги. Продавцем може бути як Адміністрація, так і будь-яка особа, якій Адміністрація Сайту надала дозвіл на розміщення відомостей про товар/послуги такої особи. Найменування Продавця вказується у документах на передачу Товару Одержувачу (акті прийому-передачі або інших документах, що підтверджують факт передачі Товару Одержувачу).
Товар-товари, інформація про які розміщена на Сайті.
Користувач — особа, що переглядає інформацію на Сайті і/або замовляє та/або отримує Товари з використанням інструментів Сайту. Одержувач і Платник є Користувачами.
Платник-особа, яка оплачує Замовлення.
Одержувач— особа, зазначена Платником як особа, уповноважена отримати Товар згідно Замовлення. Якщо інше не зазначено у формі Замовлення, Одержувачем є Платник.
Замовлення— звернення Користувача через Сайт до Продавця з проханням продати Товар, а також сукупність Товарів, замовлених Користувачем.
Верифікація - перевірка персональних даних Користувача, при якій запит маршрутизується за допомогою Сайту.
Пропозиція— інформація, розміщена на Сайті про конкретний Товар, який може бути придбаний Користувачем. Пропозиція включає: інформацію про сам товар та його особливості, основні властивості, інформацію про його ціну, способи оплати та доставки, а також інші умови придбання Товару споживачем. Умови Пропозиції визначаються Продавцем. Пропозиція не є офертою, а лише інформацією про можливі умови придбання Товару.

1.Загальні умови використання Сайту
1.1. Сайт є платформою для розміщення пропозицій про продаж Товарів Продавцями.
1.2. Ця Угода є публічною офертою. Отримуючи доступ до матеріалів Сайту, Користувач вважається приєднаним до даної Угоди.
1.3. Адміністрація Сайту має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Угоди. Такі зміни вступають в силу з моменту розміщення нової версії Угоди на сайті.
1.4. Пропозиція на Сайті не є офертою. Однак, Користувач після ознайомлення з Пропозицією вправі зробити оферту Продавцю (Продавцям) шляхом заповнення форми Замовлення. Заповнення форми Замовлення вважається офертою Користувача Продавцю (Продавцям) на придбання Користувачем відповідного Товару на умовах, зазначених в Пропозиції.
1.5. Користувач розуміє, що його оферта перенаправляється Адміністрацією Продавцю, заданої Адміністрацією. Дане положення жодним чином не означає, що Адміністрація діє як агент Продавця і /або приймає на себе будь-яку відповідальність за виконання Замовлення Продавцем.
1.6. Оферта вважається прийнятою Продавцем, якщо останній здійснив дії, які свідчать про прийняття оферти Користувача, а саме: фактично відвантажив товар відповідно до умов, передбачених офертою Користувача.
1.7. Після отримання оферти Користувача Продавець має право запропонувати придбати Товар на інших умовах, ніж було передбачено офертою Користувача. У цьому випадку така пропозиція вважається зустрічною офертою і має бути прийнятою Користувачем. Прийняттям зустрічної оферти вважається фактичне отримання Користувачем (Одержувачем) Товару на умовах, обумовлених зустрічною офертою. Продавець має право відкликати таку зустрічну оферту до моменту видачі товару Покупцеві.
1.8. Достатнім доказом прийняття оферти Продавцем або зустрічної оферти (тобто узгодження Сторонами всіх істотних умов продажу Товару) є фактичне отримання та прийняття Товару Одержувачем.
1.9. Єдиним засобом відшкодування, яке надається Користувачеві у разі невідповідності фактичних умов продажу оферті, є надання Користувачеві (Одержувачу) права відмовитися від отримання та прийняття відповідного Товару та вимагати повернення сплаченої за нього вартості, а також вартості доставки Товару до пункту видачі (якщо сума фактично була оплачені Платником). Одержувач має право скористатися цим правом до моменту підписання документів, що підтверджують отримання Товару (в т. ч. документів перевізника про доставку відправлення з Товаром Одержувачу).
1.10. Моментом отримання та прийняття Товару Одержувачем є момент (в залежності від того, який настав раніше):
● підписання Одержувачем акту прийому-передачі Товару (або іншого рівнозначного за змістом документа, що підтверджує факт передачі Товару Одержувачу), або
● підписання Одержувачем документів перевізника, що підтверджують факт отримання відправлення, що містив Товар, або
● фактичне отримання Одержувачем Товару і вчинення Одержувачем дій, що свідчить про прийняття Товару (Одержувач отримав Товар і залишивши пункт видачі товару тощо).
Під час отримання товару Отримувач зобов'язаний перевірити товар на наявність пошкоджень, наявність комплекту необхідних супровідних документів на товар та у разі невідповідностей та/або пошкоджень невідкладно пред'явити претензію службі доставки. Продавець не несе відповідальності за дії компанії перевізника.

2. Порядок замовлення товарів
2.1. Після обрання Користувачем конкретного товару та натискання кнопки «В кошик» товар переміщається до кошика, де зберігаються товар(и), які Користувач бажає замовити.
2.2. Після того як Користувач завершив обрання Товарів на Сайті, він переходитиме до безпосереднього оформлення замовлення.
2.3. Оформлення замовлення складається з заповнення обов'язкової форми, що включає в себе дані про Користувача (Отримувача та/або Платника), а саме: прізвище, ім'я по-батькові, контактний телефон, e-mail адреси; дані про обраний вид доставки (самовівіз, адресна доставка, доставка у відділення «Нова Пошта», Укрпошта тощо); дані про спосіб оплати (готівковий або безготівковий).
2.4. Користувач погоджується надати достовірну та точну інформацію про себе та свої контактні дані. Ненадання правильної інформації та/або надання неповної інформації унеможливлює отримання обраного Користувачем товару на умовах, зазначених у Пропозиції.

3. Інформація про товар
3.1. Інформація про Товар міститься на самому Товарі, його упаковці, у товаросупровідних документах на Товар. Інформація про товар також може надаватися дистанційно (по телефону шляхом розміщення інформації про товар на Сайті).
3.2. При отриманні Товару, до моменту підписання документів, що підтверджують отримання Товару, Одержувач зобов'язаний ознайомитися з інформацією про товар, що міститься на Товарі та/або упаковці та/або у товаросупровідних документах. У разі необхідності отримання додаткової інформації про товар Одержувач зобов'язаний зв'язатися з Продавцем та отримати потрібну інформацію засобами дистанційного зв'язку до моменту прийняття Одержувачем Товару.
Прийняття Товару, підписання документів про отримання товару (товарно-транспортна накладна, акт приймання-передачі тощо) свідчити про те, що Продавець надав Покупцю повну, потрібну, доступну та достовірну інформацію про Товар, що забезпечило можливість свідомого та компетентного вибору. Крім того, інформація про продукцію, що була надана Покупцю/Користувачу, не може бути розцінена як реклама.
3.3. Право власності на Товар переходити до Користувача на основі відступлення права вимоги.

4.Зобов'язання Сторін
4.1. Користувач зобов'язується уважно ознайомитися з цим Угодою. У разі незгоди з його умовами Користувач зобов'язується негайно припинити використання Сайту.
4.2. Користувач погоджується не робити дій, які можуть розглядатися як порушення українського законодавства, або норми міжнародного права, в тому числі в сфері інтелектуальної власності, авторських та/або суміжних прав, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту та сервісів сайту.
4.3. Використання матеріалів сайту без згоди правовласників не допускається. Для правомірного використання матеріалів Сайту необхідне укладання ліцензійних договорів (отримання ліцензій) від правовласників.
4.4. Коментарі та інші записи Користувача на Сайті не повинні вступати в протиріччя з вимогами законодавства України та загальноприйнятих норм моралі та моральності. Коментарі / Відгуки Користувача, розміщені на Сайті, не є конфіденційною інформацією та можуть бути використані Адміністрацією сайту без обмежень.
4.5. Користувач попереджень про те, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відвідування та використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на сайті.
4.6. Користувач приймає положення про те, що всі матеріали та сервіси Сайту або будь-яка їх частина можуть супроводжуватись рекламою. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація Сайту не несе будь-якої відповідальності і не має будь-яких зобов'язань у зв'язку з такою рекламою.
4.7. Користувач усвідомлює, що Адміністрація не має будь-яких повноважень щодо впливу на виконання Продавцями своїх зобов'язань щодо прийняття та / або виконання Замовлення, а також зобов'язань, що виникають після продажу Товару.

5.Обмеження відповідальності.
5.1. Сайт є платформою для розміщення Пропозицій Продавцями. У зв'язку з цим, Адміністрація (крім випадків, коли Адміністрація є Продавцем) не несе будь-якої відповідальності перед Користувачами (Платниками, Одержувачами) за виконання Замовлення Продавцями і, пов'язані з цим питання, в тому числі, але не виключно:
● за відповідність умов Пропозиції фактичним умовам продажу Товарів;
● за відсутність Товару;
● за прострочення доставки Товару;
● за якість Товару;
● за належне виконання гарантійних зобов'язань Продавцями і / або виробниками.
5.2. У разі старіння матеріалів (в т. ч. умов Пропозиції) на Сайті Адміністрація не зобов'язується оновлювати їх. Адміністрація ні за яких обставин не несе відповідальності за будь-які збитки (включаючи, але не обмежуючись збитком від втрати прибутку, даних, або від переривання ділової активності), що виник внаслідок використання, неможливості використання або результатів використання цього Сайту.
5.3. Відповідальність Продавця за зміни умов придбання Товару в порівнянні з вказаними в Пропозиції обмежується тим, що Одержувач (Користувач, Платник) має право відмовитися від придбання Товару і вимагати повернення сплачених за нього коштів (якщо вони оплачені).
5.4. Користувач несе відповідальність за достовірність даних, зазначених у формі Замовлення. У разі, якщо неточне (неправильне) заповнення даних в замовленні призвело до додаткових витрат Продавця, пов'язаних з доставкою Товару заневірною адресою або видачу Товару неналежному Одержувачу, все пов'язані з цим збитки та витрати покладаються на Користувача. Продавець має право утримувати суму таких збитків або витрат з сум, сплачених Платником в якості оплати Товару (проводити перерахунок зустрічних вимог).

6.Інші умови
6.1. Користувач має право назначити Одержувачем придбаного Товару третю особу.
У цьому випадку Одержувач зобов'язаний вказати у формі Замовлення дані, необхідні для ідентифікації отримувача та доставки йому Товару. На відносини сторін, у такому разі, поширюються положення ст. 636 Цивільного кодексу України.
6.2. Для видачі Товару Одержувачу останній зобов'язаний пред'явити при отриманні Товару документ, що засвідчує особу (паспорт або інші документи, що посвідчують особу).
6.3. При отриманні Товару Одержувач зобов'язань розписатися у документах, що підтверджують отримання Товару.
6.4. Усі можливі суперечки, що випливають із цього Угоди або пов'язані з ним, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.
6.5. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Адміністрації Сайту агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, які прямо не передбачені Угодою.
6.6. Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсним не підлягає примусовому виконанню, та не спричиняє недійсності інших положень Угоди.
6.7. Бездіяльність з боку Адміністрації Сайту у разі порушення будь-ким із користувачів положень Угоди не лишає Адміністрацію Сайту права зробити пізніше відповідні дії на захист своїх інтересів та захист авторських прав та матерів Сайту, які охороняються відповідно до законодавства. Користувач підтверджує, що ознайомлений зі всіма пунктами цієї Угоди і безумовно приймає їх.
6.8. Дана Угода регулюється та тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України.
7. Термін дії Угоди
7.1. Ця Угода набирає чинності з моменту акцепту Користувачем і діє до моменту виконання Сторонами своїх зобов'язань у повному обсязі.
7.2. Сторони мають право розірвати угоду за взаємною згодою, але до моменту фактичної доставки товару.

8. Порядок вирішення спорів
8.1. Будь-які спори, що можуть виникнути щодо даної Угоди, вирішуються шляхом переговорів, а в разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів – у суді.
8.2. У всіх питаннях, неврегульованих цією Угодою, Сторони керуються чинним Законодавством.

bottom of page